Miljöpolicy

I vårt miljöarbete strävar vi efter ständig förbättring genom att vara lyhörda för mer miljöanpassade konstruktionslösningar och själva söka nya alternativ.

Detta gör vi genom att:

Följa gällande miljölagstiftning.

Förnya och miljöanpassa maskiner och utrustning.

Utbilda, informera och motivera medarbetare i vårt miljöarbete.

Välja material så att vi minskar vår miljöpåverkan.

Ställa miljökrav på våra leverantörer.

Hantera rivningsmaterial på ett miljöanpassat sätt, bla. genom källsortering.

Offert

Privatperson / Företag?

Område:

Tjänst:

Offert